Välkommen till radiology.bayer.se

Som ett äkta life science företag förstår Bayer var behandling startar; med en tidig och exakt diagnos. Radiologin har en betydelsefull uppgift i att bringa klarhet och visa vägen för patientens vidare behandling. Därför har vi under mer än 100 år skapat högkvalitativa produkter inom medicinsk bildtagning som möter de utmaningar radiologin står inför, och på så sätt ge möjlighet till bättre hälsa. Bayer erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster som hjälper radiologiavdelningen att få högkvalitativa kontrastförstärkta bilder inom CT och MR.

Vårt engagemang för kvalitet i allt vi gör stödjer radiologiavdelningar att fokusera på patienten – det som verkligen betyder något.

Bayer: Science For A Better Life

Available for iPhone...

Get the app!