Alt tag

 

Vi sätter patienten i centrum i allt vi gör.

I över 125 år har Bayer bedrivit forskning om och utveckling av innovativa läkemedel, behandlingsmetoder och kemikalier som bidrar till att förbättra människors liv. Vår långa erfarenhet av hälso- och sjukvård har lärt oss att bilddiagnostik spelar en mycket viktig roll i valet av rätt behandling.

Over 125 year

Vi på Bayer är engagerade i bilddiagnostik – därför att alla förtjänar tydliga svar om sin hälsa.

En åldrande befolkning och förändrade livsstilar leder till att allt fler drabbas av kroniska tillstånd, som hjärt-kärlsjukdomar, och andra svåra sjukdomar, som cancer, vilket ökar behovet av medicinsk bildteknik som stöd för diagnostisering, behandlingsbeslut och behandlingsplaner.

Samtidigt utgör begränsade resurser i sjukvårdssystemet ett problem. Regelverk, dokumentation och kvalitetsledning gör hanteringen av modern bilddiagnostik allt mer komplex. Dessa trender leder till en växande efterfrågan på teknologier och integrerade lösningar som gör det möjligt för röntgenavdelningar att effektivisera arbetet så att röntgenpersonalen fortfarande kan ägna sin tid åt patienterna.

Do Less Care More

Patientsäkerhet och individanpassad vård är alltid den första prioriteten i medicinska beslut.

Det är därför som vi på Bayer strävar efter excellens inom radiologi, oavsett om det gäller innovativa produkter eller högkvalitativa tjänster. Hela patientresan stöds av vår breda portfölj inom radiologi, som inkluderar kontrastmedel till datortomografi (DT), röntgen och magnetisk resonanstomografi (MR) liksom injektionssystem för respektive metod. Våra produkter ger exakt, kontrollerad administrering av kontrastmedel och har smarta funktioner för effektiva arbetsflöden och individanpassad vård.

Våra produkter och tjänster är till hjälp vid diagnostisering av en mångfald tillstånd och kan vägleda procedurer som kirurgi, biopsi och strålbehandling, liksom bidra till kontrollen av behandlingsresultat. I vår globala verksamhet ser vi det som vår uppgift att fortsätta utveckla innovationer inom radiologi som signifikant förbättrar effektiviteten och den diagnostiska kvaliteten, och därmed förbättrar patientresultaten. Framför allt öppnar framväxten av digitala applikationer nya möjligheter att öka värdet inom vården. Vi utnyttjar våra banbrytande erfarenheter av vara först med många av våra produkter, vårt nätverk med den akademiska världen och ledande specialister liksom vår passion för radiologi till att driva på utvecklingen av digitala bilddiagnostiska lösningar, däribland artificiell intelligens. Syftet med våra lösningar är att stödja radiologernas komplexa beslutsprocess och samtidigt hjälpa patienter genom att möjliggöra tidigare behandlingar och interventioner.

Bayer Solution Provider

Vi strävar efter att forma det radiologiska fältet med hjälp av detta breda produktutbud, våra erkända praktiska och teoretiska utbildningsprogram, den aktiva roll vi spelar i den vetenskapliga diskursen och våra passionerade medarbetare. Vårt mål är att förse radiologer med smarta och integrerade lösningar som bidrar till att ge patienter och deras behandlade läkare optimala undersökningsresultat.