Sekretesspolicy

Denna webbplats (nedan kallad "Webbplatsen") tillhandahålls av Bayer AB | 0202 | Sverige (hädanefter "oss" eller "vi").

 

Hantering av personuppgifter

I det följande vill vi ge dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Om inte annat anges i följande kapitel, är den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter ett resultat av att sådan hantering krävs för att göra de funktioner på webbplatsen som du begärt tillgängliga (Art. 6(1)(b) Allmänna uppgifter skyddsförordningen).

Använder vår hemsida

Tillgång till vår hemsida

När du ringer upp vår webbplats kommer din webbläsare att överföra viss information till vår webbserver. Detta görs av tekniska skäl och krävs för att göra den efterfrågade informationen tillgänglig för dig. För att underlätta din åtkomst till webbplatsen samlas följande information in, lagras och används kort:

 • IP-adress
 • Datum och tid för åtkomst
 • Tidszonsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Begärans innehåll (specifik webbplats)
 • Status för åtkomst/HTTP-statuskod
 • Överförd datavolym
 • Webbplats som begär åtkomst
 • Webbläsare, språkinställningar, version av webbläsarens operativsystem och yta

Dessutom kommer vi, för att skydda våra legitima intressen, att lagra sådan information under en begränsad tidsperiod för att kunna initiera en spårning av personuppgifter i händelse av faktisk eller försök till obehörig åtkomst till våra servrar (Art. 6(1) (f) Allmän dataskyddsförordning).

 

Inställning av cookies

Vad är cookies?

Denna webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som lagras i minnet på din terminal via din webbläsare. De lagrar viss information (t.ex. ditt föredragna språk eller webbplatsinställningar) som din webbläsare kan (beroende på cookiens livslängd) återsända till oss vid ditt nästa besök på vår webbplats.

Vilka cookies använder vi?

Vi skiljer mellan två huvudkategorier av cookies: (1) absolut nödvändiga cookies, som är nödvändiga för att surfa på webbplatsen och använda dess funktioner, och (2) valfria cookies (t.ex. analytiska cookies, inriktningscookies, funktionella cookies) som används för t.ex. webbplatsanalys, webbplatspersonalisering och marknadsföringsändamål.

Valfria cookies

Denna webbplats använder inte valfria cookies.

Med förbehåll för ditt samtycke

Vi använder endast valfria cookies om vi har erhållit ditt samtycke i förväg (Art. 6(1)(a) General Data Protection Regulation). Vid din första åtkomst till vår webbplats kommer en banner att dyka upp som ber dig att ge oss ditt samtycke till inställningen av valfria cookies. Om ditt samtycke ges kommer vi att placera en cookie på din dator och bannern kommer inte att visas igen så länge cookien är aktiv. Efter utgången av cookiens livslängd, eller om du aktivt tar bort cookien, kommer bannern att dyka upp igen vid ditt nästa besök på vår webbplats och återigen be om ditt samtycke.

 

Användning av kontaktformulär

Du kan kontakta oss direkt via kontaktformulären som finns på vår webbplats. I synnerhet kan du ge oss följande information:

 • Namn och efternamn

Vi behandlar information som tillhandahålls av dig via kontaktformulär uteslutande för behandlingen av din specifika begäran. Vi raderar denna information så snart den inte längre behövs för att kunna behandla eller följa upp din begäran.

 

Mottagare av personuppgifter

Uppdragsbehandling

För behandlingen av dina personuppgifter kommer vi i viss utsträckning att använda specialiserade tjänsteleverantörer som behandlar dina uppgifter för vår räkning (t.ex. för IT-support eller molntjänster).

Sådana serviceentreprenörer är noggrant utvalda och övervakas regelbundet av oss. Baserat på respektive databehandlingsavtal kommer de endast att behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Affiliates

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra dotterbolag från Bayer Group, där det är nödvändigt för de syften som beskrivs ovan.

Myndigheter och statliga institutioner

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter och statliga institutioner om det krävs eller är nödvändigt för de ändamål som beskrivs ovan.

Externa advokater

För att stödja rättsliga beslut och för att driva eller försvara sig mot rättsliga anspråk kan vi komma att dela dina personuppgifter med externa advokater.

Potentiella köpare i samband med fusioner och förvärv

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en potentiell köpare i händelse av ett förvärv, fusion eller någon annan typ av företags- eller tillgångsövergång som innebär ett ägarbyte eller kontroll över oss eller våra tjänster.

 

Information om dina rättigheter

Följande rättigheter är i allmänhet tillgängliga för dig i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar:

 • Rätt till information om dina personuppgifter som lagras av oss;
 • Rätt att begära rättelse, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter;
 • Rätt att invända mot en n behandling baserad på legitimt intresse eller allmänt intresse, såvida vi inte kan bevisa att tvingande, motiverade skäl förekommer som ersätter dina intressen, rättigheter och frihet, eller att sådan behandling görs i syfte att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • Rätt till dataportabilitet;
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet;
 • Där du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Ett sådant återkallande kommer inte att påverka lagenligheten av behandlingen före återkallelsen.

 

Kontakt

För alla frågor du kan ha angående datasekretess, eller om du vill utöva dina rättigheter, vänligen skicka din begäran till vårt kontaktformulär eller kontakta vårt företags dataskyddsombud på följande adress:

Datasekretessansvarig

Bayer AB
Berzelius väg 35
SE-171 65 Solna
Sverige

Ändring av sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy då och då. Uppdateringar av vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats. Eventuella ändringar träder i kraft vid publicering på vår webbplats. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker sidan för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar. Deklaration per: 2024-05-13