Detection of significant CAD: the studies that led to FDA approval of Gadobutrol-Enhanced Cardiac MRI

Detection of significant CAD: the studies that led to FDA approval of Gadobutrol-Enhanced Cardiac MRI

2022-01-11

Detection of significant CAD: the studies that led to FDA approval of Gadobutrol-Enhanced Cardiac MRI

Read More

About this webinar:

Detection of significant CAD: the studies that led to FDA approval of Gadobutrol-Enhanced Cardiac MRI

PP-M_GAD-ALL-0022
PP-GAD-SE-0027-1

Accordion header

  Dr. Dudley Penell

  Dr. Dudley Penell

  Dr. Dudley Pennell is Professor of Cardiology at the National Heart and Lung Institute, Imperial College, London UK.

  1. N.G. Bellenger, M.I. Burgess, S.G. Ray,  et al.
  Eur Heart J, 21 (2000), pp. 1387-1396

  2. A. Wagner, H. Mahrholdt, T.A. Holly,  et al.
  Lancet, 361 (2003), pp. 374-379

  3. R.A. Takx, B.A. Blomberg, H. El Aidi,  et al.
  8 (2015), Article e002666

  4. E. Nagel, J.P. Greenwood, G.P. McCann,  et al.
  N Engl J Med, 380 (2019), pp. 2418-2428

  5. J.P. Greenwood, N. Maredia, J.F. Younger,  et al.
  Lancet, 379 (2012), pp. 453-460

  6. J. Schwitter, C.M. Wacker, A.C. van Rossum,  et al.
  Eur Heart J, 29 (2008), pp. 480-489

  7. J. Schwitter, C.M. Wacker, N. Wilke,  et al.
  Eur Heart J, 34 (2013), pp. 775-781

  8. J. Schwitter, C.M. Wacker, N. Wilke,  et al.
  J Cardiovasc Magn Reson, 14 (2012), p. 61

  9. J. Knuuti, W. Wijns, A. Saraste,  et al.
  Eur Heart J, 41 (2020), pp. 407-477

  10. F. von Knobelsdorff-Brenkenhoff, G. Pilz, J. Schulz-Menger
  J Cardiovasc Magn Reson, 19 (2017), p. 70

  11. M.J. Wolk, S.R. Bailey, J.U. Doherty,  et al.
  J Am Coll Cardiol, 63 (2014), pp. 380-406

  12. T. Frenzel, P. Lengsfeld, H. Schirmer, J. Hutter, H.J. Weinmann
  Invest Radiol, 43 (2008), pp. 817-828

  13. P. Szomolanyi, M. Rohrer, T. Frenzel,  et al.
  Invest Radiol, 54 (2019), pp. 559-564

  14. O.P. Simonetti, R.J. Kim, D.S. Fieno,  et al.
  Radiology, 218 (2001), pp. 215-223

  15. P. Kellman, A.E. Arai, E.R. McVeigh, A.H. Aletras
  Magn Reson Med, 47 (2002), pp. 372-383

  16. J. Uhlig, C. Lucke, R. Vliegenthart,  et al.
  Eur Radiol, 29 (2019), pp. 3686-3695

  17. R.Y. Kwong, Y. Ge, K. Steel,  et al.
  J Am Coll Cardiol, 74 (2019), pp. 1741-1755

  18. M.J. Lipinski, C.M. McVey, J.S. Berger, C.M. Kramer, M. Salerno
  J Am Coll Cardiol, 62 (2013), pp. 826-838

  19. Y. Ge, A. Pandya, K. Steel,  et al.
  J Am Coll Cardiol Img, 13 (2020), pp. 1505-1517

  20. K. Moschetti, S.E. Petersen, G. Pilz,  et al.
  J Cardiovasc Magn Reson, 18 (2016), p. 3

  21. R.J. Kim, T.S. Albert, J.H. Wible,  et al.
  Circulation, 117 (2008), pp. 629-637

  22. G. Vincenti, P.G. Masci, P. Monney,  et al.
  J Am Coll Cardiol Img, 10 (2017), pp. 526-537

  23. D.J. Maron, J.S. Hochman, H.R. Reynolds,  et al.
  N Engl J Med, 382 (2020), pp. 1395-1407

  24. J.A. Spertus, P.G. Jones, D.J. Maron,  et al.
  N Engl J Med, 382 (2020), pp. 1408-1419

  25. W.E. Boden, R.A. O'Rourke, K.K. Teo,  et al.
  N Engl J Med, 356 (2007), pp. 1503-1516

  26. B. De Bruyne, W.F. Fearon, N.H. Pijls,  et al.
  N Engl J Med, 371 (2014), pp. 1208-1217

  27. rossRefView Record in 
  B. De Bruyne, N.H. Pijls, B. Kalesan,  et al.

  N Engl J Med, 367 (2012), pp. 991-1001

  28. P.A. Tonino, B. De Bruyne, N.H. Pijls,  et al.
  N Engl J Med, 360 (2009), pp. 213-224

  29. N.H. Pijls, W.F. Fearon, P.A. Tonino,  et al.
  J Am Coll Cardiol, 56 (2010), pp. 177-184

  30. P.A. Tonino, W.F. Fearon, B. De Bruyne,  et al.
  J Am Coll Cardiol, 55 (2010), pp. 2816-2821

  31. N.H.J. Pijls, P. van Schaardenburgh, G. Manoharan,  et al.
  J Am Coll Cardiol, 49 (2007), pp. 2105-2111

  32. M.S. Nacif, A.E. Arai, J.A. Lima, D.A. Bluemke
  J Cardiovasc Magn Reson, 14 (2012), p. 18

  33. S.D. Wolff, J. Schwitter, R. Coulden,  et al.
  Circulation, 110 (2004), pp. 732-737

  34. S. Greulich, O. Bruder, M. Parker,  et al.
  J Cardiovasc Magn Reson, 14 (2012), p. 36

  35. C. Klein, E. Nagel, R. Gebker,  et al.
  J Am Coll Cardiol Img, 2 (2009), pp. 437-445

  36. N. Merkle, J. Wohrle, O. Grebe,  et al.
  Heart, 93 (2007), pp. 1381-1385

  37. M. Salerno, A. Taylor, Y. Yang,  et al.
  Circ Cardiovasc Imaging, 7 (2014), pp. 639-646

  38 S. Watkins, R. McGeoch, J. Lyne,  et al.
  Circulation, 120 (2009), pp. 2207-2213

  39. I. Klem, S. Greulich, J.F. Heitner,  et al.
  J Am Coll Cardiol Img, 1 (2008), pp. 436-445

  40. H. Sakuma, N. Suzawa, Y. Ichikawa,  et al.
  AJR Am J Roentgenol, 185 (2005), pp. 95-102

  41. K. Kitagawa, H. Sakuma, M. Nagata,  et al.
  Eur Radiol, 18 (2008), pp. 2808-2816

  42. A.S. Cheng, T.J. Pegg, T.D. Karamitsos,  et al.
  J Am Coll Cardiol, 49 (2007), pp. 2440-2449

  43. A. Huber, S. Sourbron, V. Klauss,  et al.
  Invest Radiol, 47 (2012), pp. 332-338

  44. M. Motwani, N. Maredia, T.A. Fairbairn,  et al.
  Circ Cardiovasc Imaging, 5 (2012), pp. 306-313

  45. I. Paetsch, C. Jahnke, A. Wahl,  et al.
  Circulation, 110 (2004), pp. 835-842

  46. I. Klem, J.F. Heitner, D.J. Shah,  et al.
  J Am Coll Cardiol, 47 (2006), pp. 1630-1638

  Gadovist (gadobutrol) 1,0 mmol/ml injektionsvätska, lösning. Rx. EF. Indikationer: Endast avsett för diagnostik. Gadovist är indicerat för vuxna och barn i alla åldrar (inklusive nyfödda). Kontrastförstärkning vid kranial och spinal magnetisk resonanstomografi (MRT). Kontrastförstärkning vid magnetisk resonanstomografi (MRT) av lever eller njure hos patienter med stark misstanke om eller påvisade fokala lesioner, för att kunna klassificera dessa lesioner som benigna eller maligna. Kontrastförstärkning vid magnetisk resonansangiografi (CE-MRA). Gadovist kan även användas för MR- avbildning vid helkroppsundersökningar. Gadovist underlättar visualisering av onormala strukturer eller lesioner och gör det lättare att skilja mellan frisk och sjuk vävnad. Gadovist ska endast användas när diagnostisk information är nödvändig och inte kan fås med icke kontrastförstärkt magnetisk resonanstomografi (MRT). Administrering: Gadovist får endast administreras av hälso- och sjukvårdspersonal med erfarenhet av klinisk MRT. Dosering: Den lägsta dosen som ger tillräcklig förstärkning för diagnostiska syften ska användas. Den rekommenderade dosen är 0,1 mmol per kilogram kroppsvikt (mmol/kg kroppsvikt). Kontraindikationer: Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne. Varningar: Före administrering av Gadovist rekommenderas att alla patienter undersöks med avseende på nedsatt njurfunktion med hjälp av laboratorieprover. Rapporter om nefrogen systemisk fibros (NSF) har förekommit i samband med användning av vissa gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos patienter med akut eller kronisk gravt nedsatt njurfunktion (GFR<30 ml/min/1,73 m2). Patienter som genomgår levertransplantation löper särskilt hög risk, eftersom incidensen av akut njursvikt är hög i denna grupp. Till patienter med gravt nedsatt njurfunktion bör Gadovist endast användas efter noggrann värdering av risk/nytta och om den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fås med icke-kontrastförstärkt MRT eftersom det finns risk att NSF kan uppstå. Eftersom njurfunktionen hos nyfödda upp till 4 veckors ålder och spädbarn upp till 1 års ålder inte är fullt färdigutvecklad, bör Gadovist endast användas efter noggrant övervägande från läkarens sida. Graviditet: Det finns inga data från användningen av gadobutrol i gravida kvinnor. Gadovist skall användas under graviditet endast då tillståndet innebär att det är absolut nödvändigt att kvinnan använder gadobutrol. Amning: Gadoliniuminnehållande kontrastmedel utsöndras i mycket små mängder i bröstmjölk, och absorptionen i tarmen är låg. Vid kliniska doser förväntas inga effekter på spädbarn. Biverkningar: De vanligast observerade biverkningarna (>0,5%) är huvudvärk, illamående, och yrsel. De allvarligaste biverkningarna hos patienter som ges Gadovist är hjärtstillestånd, andningsuppehåll och anafylaktisk chock. De flesta av biverkningarna är av mild till måttlig intensitet. Allergiska patienter drabbas oftare än andra av överkänslighetsreaktioner. Fördröjda anafylaktiska reaktioner har i sällsynta fall rapporterats. Farmakologiska uppgifter: Distribution: Efter intravenös administration fördelas gadobutrol snabbt i det extracellulära rummet. Plasmaproteinbindningen är försumbar. Biotransformation: Inga metaboliter återfinns i plasma eller urin. Rapportering av misstänkta biverkningar: Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till: Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se Farmakoterapeutisk grupp: Paramagnetiskt kontrastmedel, ATC-kod: V08C A09. Datum för senaste översyn av SPC: 2020-09-25. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se. Innehavare av godkännande för försäljning: Bayer AB Box 606 SE-169 26 Solna Bayer AB. 08-580 223 00.

  Videos filtered by:

  No video present for this selection.