Bayer Logo

 

MR

Kontrastmedel & Injektorer

MR undersökningar tillsammans med gadoliniumbaserade kontrastmedel, har utvecklats till att bli ett kraftfullt diagnostiskt avbildningsverktyg.

Kontrastmedel & Injektorer

MR undersökningar tillsammans med gadoliniumbaserade kontrastmedel, har utvecklats till att bli ett kraftfullt diagnostiskt avbildningsverktyg.

Gadovist® (Gadobutrol)

Med sin makrocykliska struktur hör detta kontrastmedelmedel till klassen med hög kinetisk stabilitet.

 

Visa FASS

Gadovist®

Primovist® (Gadoxetinsyra)

Ett hepatocyt-specifikt kontrastmedel för MR-avbildning av levern.

 

Visa FASS

Primovist®

Magnevist® (Gadopentetatdimeglumin)

Kontrastmedel för MR-artrografier.

 

Visa FASS

Magnevist®

MEDRAD® MRXperion

MR-undersökningar med gadoliniumbaserade kontrastmedel har utvecklats till att bli ett kraftfullt diagnostiskt avbildningsverktyg.

 

Visa produkt

MEDRAD® Spectris Solaris